Допълнителни образователни дейности

При заявено желание от родителите, детската градина организира допълнителни образователни дейности по:

1. Английски език – два пъти седмично с преподаватели от фирма „Елфидия”. Обучението се осъществява се по учебна програма, одобрена от МОН и съобразена със съвременните изисквания за ранно обучение, специално предназначени за различните възрастови групи.

2 Приложни изкуства – два пъти седмично от представители на Академия “Том и Джери”

Ежегодно се организират и други допълнителни форми като ски-училище, зелено училище, екскурзии

Заповед и протокол от проведен конкурс за ДОД по “Спортни и модерни танци” 2020г.
Протокол ДОД СМТ

Заповед ДОД СМТ

Заповед и протокол от проведен конкурс за ДОД по “Народни танци”2020г.
Протокол ДОД НТ 2020
Заповед ДОД НТ