Материална база

От началото на учебната 2020/2021г. започна строежа на новата сграда към детската градина, на бул. “Пушкин” № 2, като е в ход и подготовката за започване на още един строеж на нова сграда, на мястото на Централата на ул. “Мусала” №7. След приключване и на двата строежа, детската градина ще разполага с място за прием на още две яслени и една градинска група.

Създадена е временна организация на работа, до приключване на строежите, децата от горепосочените сгради, са пренасочени към апартаменти, до приключването на строежите. Временното разпределение на групите, е както следва:
Три приспособени сгради(апартаменти) на територията на кв. Павлово, ж.к. “Бъкстон” и една новопостроена в местността “Гърдова глава” ( под резидезиценция “Бояна”)
1. Сграда на ул. „Симеон Радев”№73А (местност “Гърдова глава” – единствената засега новопостроена за целта сграда, в която се помещават три градински и една смесена яслена групи, които за уч.2021/2022г. ще бъдат разпределени, както следва:
Четвърта възрастова група/6г./- „Мечо Пух” – родени 2015г.
Трета възрастова група/5г./ ”Пчеличка Мая” – родени 2016г.
Първа възрастова група” Шарена дъга” – родени 2018г.
Яслена група /смесена/ „Гъбарко” – родени 2019г и 2020г.

2. В жилищен блок на бул. “Братя Бъкстон”Бл. 45 се помещава само една група – “Слънце”, която за учебната 2021/2022г. ще бъде Четвърта възрастова група, родени 2015г.
3. В жилищен блок №39А на ул. “Вихрен” – една група, “Ягодка”, която ще бъде Четвърта възрастова група -набор 2015г.
4. В жилищен блок №25 на ж.к. “Бъкстон” – една група ” Всезнайко” – набор 2017г., която за уч.2021/2022г. ще бъде Втора възрастова грпа.