За Детска Градина 116 – Мусала

Контакти

ДГ №116 “Мусала“ е общинска детска градина, разположена на територията на кв. Павлово, ж.к. Бъкстон и местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Създадена през 1962г., детската градина е многократно видоизменяна, като последното преобразуване с Решение №304/09.06.2016г. на СОС и Заповед № СОА16-РД-09-926/27.06.2016г. на кмета на СО, се преобразува в ДГ №116 “Мусала“. Към момента детската градина се помещава в една пригодена, една новопостроена сграда и три апартамента, като общо функционират седем градински и една смесена яслена група. За всяка сграда на детската градина е обособена отделна страница в ИСОДЗ, като се кандидатства за всяка група поотделно.
Една от пригодените сгради на детската градина – Централата на ул. “Мусала” №7, е санирана с безвъзмездната помощ на фирма “ТЕРАЗИД” ЕООД, за което изказваме своята благодарност и признателост на управителя на фирмата г-н Росен Станков за прекрасната инициатива, реализирана от неговия екип.

ДГ№116“Мусала“ се отличава със своята специфика, обусловена от особеностите на сградния фонд и от групите, разположени в пригодени помещения. Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с някои особености при организацията на работа в детската градина, а именно:

Централната сграда на ДГ№116″Мусала” е пригодена и се намира на ул .”Мусала”№7 и в нея се помещава една градинска група, кабинети на директор и касиер-домакин и тук се приемат документи за записване на класираните деца. Разполага с кухненски блок, в който се приготвя храната за всички посещаващи деца и се доставя с автомобил три пъти дневно до останалите сгради на детската градина.

Яслената група е само една – възрастово смесена и се помещава в сградата на ул. „Симеон Радев“ №73А, местност „Гърдова глава“. В същата сграда(построена през 2014г.) има само две градински групи, като първа група може да се сформира само в годините, в които се изписват деца, завършващи Четвърта подготвителна група. Затова кандидатстващите родители следва да знаят, че при навършване три годишна възраст, ако в сградата, в която се намира яслената група, няма Четвърта ПГ, то децата им ще бъдат преместени в другите сгради, където ще има първа група.

От началото на учебната 2020/2021г. започна строежа на новата сграда към детската градина, на бул. “Пушкин” № 2. След приключване на строежа, детската градина ще разполага с възможност за прием на още една яслена и една градински групи.
119486088_2821565821455798_2838383912914654974_o

Във всяка сграда са създадени условия за пълноценно организиране на образователния процес, съобразно конкретните условия. Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, а за яслена група – педагог, две медицински сестри и две детегледачки. На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като осигуряването на допълнителна подкрепа на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО. Подходяща физическа среда за стимулиране развитието на деца със СОП е осигурена само в новопостроената сграда в местността „Гърдова глава“. Сградите на ул. „Мусала“№7, и апартаментите в Бл.45,Бл.39а и Бл.25, имат ограничен брой помещения, приспособени едновременно за игра, образователни дейности и сън;

ВАЖНО! В ход е подготовката за започване на още един строеж на сграда, на мястото на Централата на ул. “Мусала” №7. След приключване и на този строеж, детската градина ще разполага с място за приема на още една яслена група.

Модел-за-адаптация