Новини

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА НОВОСФОРМИРАНИТЕ ПЪРВА ГРУПА И ВТОРА ГРУПА, В СГРАДАТА НА БУЛ.“АЛ.ПУШКИН“ №2

Уважаеми родители,
Насрочваме родителските срещи в сградата на бул. „Ал. Пушкин“, на 10.09.2024г., както следва:
– родени 2020г. – II гр. „Всезнайко“ – от 18,00ч. в занималня на групата – II етаж;
– родени 2021г. – I гр. „Зайо Байо“ и I гр. „Ягодка“ от 18,30ч.– обща родителска среща във физкултурен салон, след което и по групи
Дневен ред:
1. Запознаване с измененията в Правилника за дейността на детската градина и Държавните образователни стандарти за възрастта.
2. Изисквания към медицински изследвания и документи представени преди приема и прилагане на модел на адаптация за деца от Първа група.
4 Избор на родителски актив и представители на групата за избор на нов Обществен съвет.
5. Разни.
ВАЖНО! Поканата важи само за родители и не включва присъствието на деца!
Разбираме, че това е трудно, но не забравяйте, че дискусията ще бъде не само дълга и уморителна за тях, но ще бъдете заедно с родителите на още две групи и допълнително ще се натоварват всички присъстващи.

Надяваме се, че ще използвате оставащите месеци, за да подготвите децата си за постъпването в детската градина. Добре би било, родителите да уговарят през интернет срещи помежду си, за да се опознаят децата. На тези които вече се познават, препоръчваме да се съчетае едновременното постъпване на градина, за да направим адаптацията по-безболезнена.
Напомняме на родителите на децата родени 2021г., че тоалетните помещения, са оборудвани само с тоалетни чинии и не се позволява наличие на бебешки гърнета! Такива има само в ясленена група, където се осигуряват специални условия за подобна дейност, както и необходимия за целта персонал! Затова ако детето Ви все още е с памперси, препоръчваме да насочите своите усилия към махането им, изграждането на относителна самостоятелност и начини да съобщава за физиологичните си нужди.
Всяко начало е трудно, а започването на детската градина е трудност, както за детето, така и за родителите. Надяваме се, че ще ви бъдем полезни с файла, който сме качили и в който ще намерите съвети и препоръки от „Асоциация Родители“.
Наръчник-за-родители2
Информация за необходимите медицински документи, необходими за постъпване, ще намерите по-долу.

—————————————————————————————————————-

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Постъпването на новоприетите деца ще се извършва по график от 16.09.2024г., но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за Първа градинска група, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. Децата от Втора група, подлежат на задължително предучилищно образование и следва да постъпят на 16.09.2024г.
Децата постъпват в детската градина само след предвалително представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както следва:
1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист(представя се всяка учебна година);
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и едномесечен за постъпване в детска ясла;
4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
5. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
6. Децата, които се прехвърлят от ясла или детска градина и имат приключен здравен картон с приложени посочените по-горе първоначални изследвания, представят само нова здравно-профилактична карта, медицинска бележка и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали повече от два месеца предишното детско заведение.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Важно! Напомняме, че всички необходими медицински документи, се представят на медицинската сестра най-малко един ден преди постъпване на детето!

—————————————————————————————————-

pixiz-26-04-2024-19 26 38

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 08.05.2024г. /сряда/ от 10,30 до 11,30ч., в сградата на бул. „Ал. Пушкин“ № 2, ще се състои „Ден на отворени врати“, за желаещите да се запознаят с условията за отглеждане, обучение и възпитание на децата в детската градина. Директорът ще отговоря на ваши въпроси във физкултурния салон от 10,30ч. до 11,00ч.
ВАЖНО! Поканата важи само за възрастни и с оглед, осигуряване здравето и безопасността на децата в детската градина, е препоръчително, използването на маски и калцуни.

————————————————————————————————————-

На вниманието на кандидатстващите родители!
Напомняме на родителите, че за всяка от сградите на ДГ№116″Мусала”, е обособена отделна страница в ИСОДЗ ПГУ и I клас, като се кандидатства за всяка сграда/група поотделно.
Свободни места могат да бъдат обявени, само когато в годината на кандидатстване, в конкретната сграда, е налична IV група с деца, подлежащи на постъпване в Първи клас, или децата преминават от яслена, в Първа група. Места се обявяват целогодишно и в случай на освобождаване на място от напуснали деца.
Определянето на свободните места за прием, се извършва след анализ на наличните възрастови набори в конкретните сгради на детската градина и възможностите за осигуряване на повече места за деца, подлежащи на задължително предучилищно образование. Такава група ще бъде сформирана от обявените свободни места набор 2020г., от началото на уч. 2024/2025г. в сградата на бул. “Ал. Пушкин”№ 2.
Информация за начина и мястото на записване на класираните деца, ще бъде предоставена преди първо класиране за уч.2024/2025г.
Желаем успех на всички!

——————————————————————————————-

Дарителска кампания, в помощ на малкия Йоан Йосифов!

ДГ №116″Мусала”, се включи в дарителската кампания, в помощ на малкия Йоан Йосифов. Той е одобрен за операция в САЩ, с която ще може да проходи, но разходите за операцията възлизат на 130000лева.  Екипът на детската градина организира благотворителен базар, с изработени от учители и деца мартеници и картички.
Благодарим на всички родители, които се отзоваха! Събраната сума от 1565,00лв., е преведена по дарителска сметка, на името на Йоан Иванов Йосифов към Банка ОББ: IBAN BG 13UBBS80021056762450 SWIFT: UBBSBGSF

Да помогнем                               Базар

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

poster2023

СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Уважаеми родители,
На 30.09.2023г. от 10,30ч. до 12.30ч. в ПП „Витоша“, местност „Офелии“, ДГ№116 „Мусала“ организира отново, своя традиционен спортен празник за децата и техните семейства. Спортните занимания са част от дейностите по изпълнение на спортен проект, по програма „Спорт за деца и ученици“ в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община „София спортува“.
Програма на празника:
– 10,30ч. до 10,45ч. – регистрация и получаване на талон за участие в спортните предизвикателства.
– 10,45ч. – начало на спортните дейности. За всяко участие в избраното предизвикателство, децата получават стикер, които залепват на обозначените на талона места. Медал за участие ще получи всяко дете, което представи талон със залепени стикери от участие в най-малко три спортни занимания.
ВАЖНО! За обичания от всички ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА, трябва да осигурите хвърчило за своите деца!
Във всички дейности ще се включат професионалистите от „Мачирски спорт“, които ще помагат на децата и ще ги запознаят със специфичните особености на конкретния спорт.
Правила за безопасен престой!
Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи при организирането на нашето мероприятие са: опазване здравето и живота на участниците и недопускане на крайни екстремни ситуации. Затова е необходимо деца и родители да спазват правилата за безопасност в планината и поведение за опазване на природата. Времето в планината е променливо, затова екипирайте децата си с подходящи за сезона и планината дрехи и затворени обувки. Осигуряването на храна и вода е ангажимент на родителите.
Правила за опазване на природата:
Не паркирайте на тревните площи, а само на обособените за тази цел места! Не палете на огън и пазете горските насаждения! Нека опазим природата чиста, като накрая съберем своите отпадъци.

—————————————————————————————————

Регистрация на родителите в електронен дневник Onebook
Уважаеми родители,
От 15.09.2023г. детската градина ползва нов електронен дневник – Onebook.
За да активирате акаунт в новия дневник, следва да направите заявка за регистрация в OneBook – https://onebook.bg/2021/08/10/registration-parents-kindergarten/. Важно е при попълването на личната информация, да въведете правилно ЕГН-то на своето дете. Тези данни са необходими за сравняване на информация и откриване на детето в системата. В случай на грешно въведени данни, заявката няма да достигне до учителите по групи и няма да могат да одобрят достъпа. Имайте предвид, че мейлът за потвърждение може да е попаднал в папка “Спам”, затова преди да се обърнете към учителя на групата, проверете в “Спам”.
Напомняме, че отсъствията по семейни причини на децата родени 2019г., 2018г. и 2017г. подлежащи на задължително предучилищно образование, е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с предварително писмено уведомяване от родителите чрез:
– Подадено заявление през електронния дневник OneBook, не по-късно от 9,00ч. в деня, за който се отнася;
– Подадено заявление в деловодството на детската градина, на бул.“Ал. Пушкин“ № 2.

——————————————————————————————————————————-

Информация за постъпване на новоприетите деца от новата 2023/2024година

Уважаеми родители,
Отварянето на групите и сградите за работа с деца, ще се извършва поетапно, в зависимост от готовността им за започване на новата учебна година.
1. На вниманието на родителите на приетите деца в новопостроената сграда на ул. „Мусала“ №7! Сградата ще бъде в готовност да приема деца от 02.10.2023г. Родителите, които искат да се запознаят с условията, или желаят да се включат в подготовката на помещенията, може да заявят своето намерение на родителската среща, която организираме на 11.09.2023г.(понеделник) от 18,00ч. – обща във физкултурния салон и поотделно с учителите по групи.

2. Сграда „Гърдова глава“ ще приема деца от Първа и Трета група от 11.09.2023г. Новозаписаните деца в Първа и Яслена група, ще постъпват по график от 15.09.2023г.

3. Сграда „Пушкин“ – работи без прекъсване;

График на родителските срещи:
1. 11.09.2023г. от 18,00ч. – централна сграда на ул. „Мусала“ № 7(физ. салон) – за деца от всички групи
2. 12.09.2023г. от 18,00ч. – сграда „Гърдова глава“, ул. „Симеон Радев“ № 73а, (физ. салон) – за деца от Iгр., IIIгр. и Яслена група”Гъбарко”(р.2022г.);
3. 13.09.2023г. от 18,00ч. – сграда на бул. „Пушкин“ № 2( физ. салон) – за родители на деца от всички градински групи;
4. 18.09.2023г. от 18,00ч. – сграда на бул. “Пушкин” №2 — за родители на Яслена група “Зайо Байо”
Дневен ред:
– Запознаване с Правилника за дейността на детската градина и Държавните образователни стандарти за възрастта;
– Изисквания към медицински изследвания и документи представени преди приема;
– Избор на родителски актив и представители на групата в ОС
– Прилагане на модел на адаптация (за новопостъпващи деца от Първа и яслена група).
ВАЖНО! Спокойното протичане на срещата, може да се осъществи, само ако не водите деца със себе си. Разбираме, че това е трудно, но настоятелно препоръчваме да осигурите близки, които да се погрижат за децата ви! Не забравяйте, че дискусията ще бъде не само дълга и уморителна за тях, но ще бъдете заедно с родителите на още три групи и допълнително ще се натоварват всички присъстващи.

——————————————————————————————————————

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Постъпването на новоприетите деца ще се извършва по график от 15.09.2023г., но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. Предвид подготовката за предстоящото отваряне на новопостроената Централа на ул. „Мусала“№7, датите за постъпване на класираните деца в тази сграда, ще бъдат уточнени на родителските срещи, или на допълнително уточнена дата. Новоприетите деца постъпват в детската градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както следва:
1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист(представя се всяка учебна година);
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и едномесечен за постъпване в детска ясла;
4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
5. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
6. За деца от яслена възраст(р.2021г. и 2022г.) – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето.
7. Децата, които се прехвърлят от друга ясла или детска градина и имат приключен здравен картон с приложени посочените по-горе първоначални изследвания, представят само нова здравно-профилактична карта, медицинска бележка и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали повече от два месеца предишното детско заведение.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Важно! Всички необходими медицински документи, се представят на медицинската сестра най-малко един ден преди постъпване на детето!

Надяваме се, че ще използвате оставащите дни, за да подготвите децата си за постъпването в детската градина, като напомняме на родителите на децата родени 2020г., че тоалетните за децата от първа група са оборудвани само с тоалетни чинии, не се разрешават памперси и няма бебешки гърнета! Такива има само в яслените групи, където се осигуряват специални условия за подобна дейност, както и необходимия за целта персонал! Затова ако детето Ви все още е с памперси, препоръчваме да насочите своите усилия към махането им и усвояване на начини детето да съобщава за физиологичните си нужди.
Наръчник за родители

—————————————————————————————————————–

                                                                           ЗАПИСВАНЕ  НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА

                                                                                      УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

         До въвеждане в експлоатация на Централната сграда, записването на всички класирани деца, ще се извършва в сградата на бул.”Пушкин”№2 от понеделник до петък, между 9,00ч. – 12,00ч. и 14,00ч. – 16,00ч., след предварително записване на тел: 02/855-00-47, и/или GSM: 0879209516

    Заявлението за записване, както и целия набор от допълнителни документи, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Можете да се запознаете с тях в раздел “Прием и документи за записване”, а в случай че имате възможност, препоръчваме да ги принтирате и попълните предварително.
Призоваваме ви да не чакате последния ден, тъй като може да нямате време за реакция при евентуално установяване на пропуски в предоставените бележки и напомняме, че ако родителят/настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето, за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

        Основни документи, които се изискват при записване на дете:
Записването може да се извърши от единия родител, който ще представи:
– оригинал на удостоверението за раждане на детето;
– документи за самоличност на родителите/настойника – лични карти(оригинал), карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните. При невъзможност за оригинала на единия от родителите, може да представите нотариално заверено копие.
– служебни бележки за доказване на трудов статус, издадени след датата на класиране и копие на първа и последна страници от трудова книжка и /или други документи, посочени в профила на детето, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).;

—————————————————————————————————————

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2023г.

                                                                           Уважаеми родители,

         Уведомяваме ви, че през лятна ваканция – от 01.06.2023г. до 14.09.2023г., детската градина ще работи със сборни групи, които ще се сформират въз основа на заявления за присъствие, подадени от родителите между 01-во и 15-то число всеки месец, предхождащ месеца със заявените дни. Напомняме, че през лятна ваканция не се подават заявления за отсъствия по домашни причини, а се заявяват присъствия! Незаявените дни, се извиняват административно.

        Практиката показа, че еднократното заявяване на присъствие през лятна ваканция, в много от случаите принуждава родителите да заявят целия период с цел т.нар. „запазване на място“ и този начин не позволява да се планират целесъобразно както требването на хранителни продукти за децата, така и организацията на работа на персонала. За да дадем възможност да прецизирате вашите желания и да бъдем взаимно полезни, предоставяме посочените периоди на заявяване на присъствия и работещи сгради, както следва:
Работен график лято 2023
Заявленията ще се подават за всеки месец поотделно, само в рамките на посочения период (01-15-то число на месеца), чрез електронния дневник на https://www.kiddodiary.com, раздел „Заявления за посещаване на детската градина (през ваканцията)“ като маркирате желаните дати и запаметите с бутон “ЗАПАЗИ“! Всички заявления, подадени преди или след посочения период, няма да се приемат и ще бъдат заличени от дневника.
Разпределението на записаните деца към сборните групи, ще бъде обявявано след анализ на заявените присъствия. Обръщаме внимание, че групите ще се сформират с максимален капацитет и няма да е възможен прием на допълнителни деца, които не са заявени за присъствие в посочения времеви интервал.
В случай, че нямате достъп до интернет, можете да подадете заявления на хартиен носител в деловодството на бул. „Ал. Пушкин“ № 2 в посочения по-горе период, в рамките на работния ден на деловодството – 8,00ч. до 15,00ч. Тел за връзка: GSM 0887784868 – Иванка Димова – касиер-домакин.
Напомняме отново, че през лятна ваканция няма да се подават отсъствия по домашни причини, а се заявяват само присъствия в електронния дневник(или в деловодството) до 15-то число от месеца, предхождащ този, за който ще заявявате дни!
Заповед организация на работа лято 2023

Заявление-за-посещение-през-лятна-ваканция

————————————————————————————————————————————

                                                                                     Уважаеми родители,

           Информираме ви, че свободните места в новостроящата се централна сграда на ДГ№116“Мусала“, на ул. „Мусала“ №7, ще бъдат обявени на 27.03.2023г., като приемът на класираните и записани деца, ще се осъществи от 15 Септември 2023г.

        Сградата е в процес на довършителни строително – монтажни дейности и след въвеждането и в експлоатация, ще осигури места за четири групи, от които три ще бъдат новосфомирани. Ще бъде осигурена достъпна физическа среда, просторни занимални със спални и физкултурен салон, осигурено видеонаблюдение и обособени дворни площадки за игра. С приключването на този строеж, детската градина ще разполага с общо три съвременни сгради, които ще отговарят на всички нормативни изисквания за отглеждане, обучение и възпитание на децата.

        Важна особеност, която кандидатстващите родители следва да имат предвид, е че тези сгради, са разположени на територията на три квартала – ж.к. „Бъкстон“, кв. Павлово и м-ст “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Това обуславя и специфичната организация на работа, която при определени обстоятелства, налага преместването на деца от една в друга сграда, особено в случаи на карантина или при организирането на временни дежурни/сборни групи. Такива сборни групи, се сформират при възникване на необходимост и са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини. През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на аварии, намалена посещаемост, карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група. Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата и затова изборът на дежурни сгради винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи и при възможност, се отчитат предпочитанията на родителите с братя /сестри в детската градина.

         Определянето на свободните за прием места във всяка от сградите на детската градина, се извършва след анализ на наличния възрастов състав и възможностите за оставане на децата в една и съща сграда от приема до постъпването им в Първи клас. След обявяването на местата, ще предоставим допълнителна информация, за мястото и начина на подаване на документи.

      Напомняме, че всяка от сградите има отделна страница в системата и при кандидатстване, следва да посочите своя конкретен избор.
Желаем успех на всички!
———————————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————

СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
poster2022

Уважаеми родители,
ДГ№116 „Мусала“ организира отново, своя традиционен спортен празник за децата и техните семейства, на 01.10.2022г. от 10,30ч. до 12.30ч. в ПП „Витоша“, местност „Офелии“, под наслов “На Витоша с мама и татко ела, за спорт и весела игра”. Проектът е по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта».
За децата ще бъдат организирани разнообразни спортни предизвикателства. В съответствие с изискванията за спазване на противоепидемични мерки, се планират само дейности с индивидуални изяви или семейни игри, с възможност за спазване на дистанция между участниците и без състезателен елемент. Разбира се, накрая на нашия празник, всяко дете ще бъде победител и ще получи награда. Условията за това, са указани на талоните за участие.
Програма на празника:
– 10,30ч. до 10,45ч. – регистрация и получаване на талон за участие в спортните предизвикателства.
– 10,45ч. – начало на спортните дейности. За всяко участие в избраното предизвикателство, децата получават стикер, които залепват на обозначените на талона места. Награда ще получи всяко дете, което представи талон със залепени стикери от участие в най-малко три спортни занимания, които може да избере от:
– Въжени предизвикателства – „Катерене по изкуствена стена“ и/или „Слак –лента“;
– „Спускане с въжен тролей над потока“;
– Забавни игри със Смехурко и „Стрелба с лък“;
– Игра с елементи по „Ориентиране” – отборите(мама, татко и дете), ще получат карта на района и следвайки ориентирите по схемата, трябва да открият скритите съкровища – печати/перфоратори, които да поставят или маркират картите. Отборът(семейството), който успее да събере на картата всички печати, получава стикер и участва в разпределянето на наградите.
- ВАЖНО! За обичания от всички ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА, трябва да осигурите хвърчило за своите деца!!
Във всички дейности ще се включат професионалистите от „Мачирски спорт“, които ще помагат на децата и ще ги запознаят със специфичните особености на конкретния спорт.
Правила за безопасен престой!
Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи при организирането на нашето мероприятие са: опазване здравето и живота на участниците и недопускане на крайни екстремни ситуации. Затова е необходимо деца и родители да спазват правилата за безопасност в планината и поведение за опазване на природата. Времето в планината е променливо, затова екипирайте децата си с подходящи за сезона и планината дрехи и затворени обувки. Осигуряването на храна и вода е ангажимент на родителите.
Правила за опазване на природата: Не паркирайте на тревните площи, а само на обособените за тази цел места! Не палете на огън и пазете горските насаждения! Нека опазим природата чиста, като накрая съберем своите отпадъци.
Правила за ограничаване разпространението на Ковид-19: Децата да са клинично здрави, да не са в контакт със заразно болни и състоянието им да позволява престой на открито. Всички игри осигуряват индивидуална изява или семейно участие, спазвайте дистанция между участниците!
stiker2019

————————————————————————————————————————–

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Новоприетите деца постъпват в детската градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както следва:
1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист(представя се всяка учебна година);
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и едномесечен за постъпване в детска ясла;
4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
5. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
6. За деца от яслена възраст(р.2020г. и 2021г.) – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
Важно! Всички необходими медицински документи, се представят на медицинската сестра най-малко един ден преди постъпване на детето!
Децата, които се прехвърлят от друга ясла или детско заведение и имат приключен здравен картон с приложени посочените по-горе изследвания, представят само нова здравно-профилактична карта, медицинска бележка и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали повече от два месеца.
Постъпването на новоприетите деца се извършва по график, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. Предвид подготовката за предстоящото отваряне на новопостроената сграда на бул. „Пушкин“, датите за постъпване, ще бъдат уточнени на родителските срещи, или ще могат да се заявят от 12.09.2022г. на телефони:
– За сграда „Гърдова глава“ – м.с. Милкова – GSM 0885627552;
– За сграда “Пушкин“№2 и Бул. „Бр. Бъкстон“ 45 – м.с. „Шаханова GSM 0884722062

Надяваме се, че ще използвате оставащите дни, за да подготвите децата си за постъпването в детската градина, като напомняме на родителите на децата родени 2019г., че тоалетните за децата от първа група са оборудвани само с тоалетни чинии, не се разрешават памперси и няма бебешки гърнета! Такива има само в яслените групи, където се осигуряват специални условия за подобна дейност, както и необходимия за целта персонал! Затова ако детето Ви все още е с памперси, препоръчваме да насочите своите усилия към махането им и усвояване на начини детето да съобщава за физиологичните си нужди.

Напомняме на родителите на записаните и посещаващи деца, че при отсъствие от детската градина се изискват следните медицински документи:
1.За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
2.За повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
3.За повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.)
4.В началото на всяка учебна година се представя нова здравнопрофилактична карта, попълнена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист;

—————————————————————————————————————————————-

ДГ № 116 “Мусала” търси да назначи медицинска сестра, детегледачка в яслена група, помощник-възпитател и чистач хигиенист за новопостроената сграда на бул. “Пушкин” № 2. За допълнителна информация, можете да позвъните на тел. 02-855-00-47
Елате при нас

—————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————

Информация за родителите на деца от Украйна, търсещи международна закрила.
Уважаеми родители,
Децата-бежанци се настаняват в образователни институции в Република България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката.
Родителите следва да подават заявление по образец, до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

Допълнителна информация относно необходимите документи, може да получите от сайта на РУО София-град:
https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

—————————————————————————————

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати
Учителите на групите, ще бъдат на разположение, при въпроси от страна на кандидатстващи родители за съответната възрастова група.

————————————————————————————–

При карантиниране на група родителите имат право на болничен лист

Уважаеми родители,
Министерство на здравеопазването напомня, че:
– Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), вкл. и заради карантина, имат право на болничен лист. Това е посочено в Кодекса за социално осигуряване.
– Родителите на ученици до 14 години, които не посещават училище поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ, в случай че са принудени да излязат в неплатен отпуск, тъй като не могат да работят дистанционно, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични.
– За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната работна заплата – 650 лв. За семейства с две и повече деца помощта е 150% от размера на месечната минимална работна заплата или 975 лв. Помощта се отпуска на семейства, в които средният доход на човек е по-нисък или равен на 150% от минималната заплата или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава подкрепа от държавата, семейство с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв.

В последните дни сме свидетели на нарастващо увеличение на положителните резултати от тестове сред деца от детските градини и учениците. Ежедневно се увеличава броя на отсъстващите с грипоподобни състояния и от нашата детска градина. Затова ви препоръчваме да следите за състоянието на децата си и в случай на наличие на хрема, кашлица, умора, гадене, повръщане, температура, мускулни болки и др. подобни, незабавно да се свържете с личния лекар за адекватно лечение!
Не се сърдете и не обвинявайте учителите и медицинската сестра, когато ви позвънят при проява на някои от тези симптоми! Време е всеки да осъзнае, че „причинявайки ви неудобство” с недопускане или връщане на детето, единствено и само се стремим да предотвратим или ограничим до минимум рисковите фактори в детската градина. Личната или професионална заетост на родителите не е основание, нито повод да не се изпълняват насоките и да се подлага на риск здравето на децата и персонала!
Напомняме, че ако детето ви е контактно на заболял член от семейството или с положителен резултат за COVID-19, следва да уведомите учителите от групите и не водете детето в детската градина!
Бъдете здрави и нека не забравяме, че единствения начин да ограничим заболеваемостта, е да спазваме противоепидемичните мерки и да се предпазваме взаимно!

——————————————————————————————————

Уважаеми родители,
Предоставяме ви информация за начините на компенсация на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища на територията на Столична община, поради липса на свободни места. Компенсация на разходите за неприети деца

————————————————————————————————————————

На вниманието на родителите!
Започва строежа на втора сграда към детската градина, на ул. “Мусала “№7.

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви че от 17.05.2021г.стартира строежа на още една сграда към детската градина – на мястото на Централата на ул „Мусала“7. От 26.04.2021г. до приключване на строежа, сградата преустановява работа с деца, като функциониращата досега Трета възрастова група (набор 2015г.), от уч.2021г./2022г. ще бъде преместена в апартамент на ул. „Вихрен“ Бл.39а. Приемът и записването на новокласирани деца, ще се извършва в сградата на ул. “Симеон Радев” № 73А , м-ст “Гърдова глава”, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания – носенето на лични предпазни средства е задължително, като препоръчваме предварително договаряне на тел: 02/855-00-47, за да се избегне евентуално повторно идване и струпване на чакащи.

——————————————————————————————————————————————-

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Уважаеми родители,
Столична община и СРЗИ предоставиха Алгоритъм за бърза реакция в случай на заразено с COVID-19 дете, ученик или човек от персонала на детските градини, ясли и училища.
Една от основните цели на правилата е директорите на образователните институции да предприемат мерки, без да изчакват предписание или указания от Столична РЗИ, което може да бъде издадено и на по-късен етап.
Всички родители ще бъдат незабавно уведомени в случай на поява на носител или болен от коронавирусна инфекция служител или дете от детската градина, като мерките за освобождаване и извеждане спрямо болни и инфектирани лица се предприемат веднага по дадения алгоритъм. С правилата може да се запознаете тук Алгоритъм за действие при Ковид 19

————————————————————————————————————-

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕМА “ЗАЩО ДА ХАПВАМ ПЛОД, МЛЯКО И МЕД“

ЦЕЛИ: Да популяризира схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и да повиши нивото на интереса у децата и учениците към здравословното хранене.

УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват всички желаещи деца от І-ва до подготвителна група включително в детските градини, деца от подготвителна група и ученици от 1-ви до 4-ти клас включително в училищата, деца от подготвителна група и ученици от І до IV клас включително в центровете за специална образователна подкрепа, които посещават редовно държавни, общински и частни детски градини или държавни, общински и частни училища или центровете за специална образователна подкрепа. Участниците се групират в две възрастови групи:
• 1-ва -възрастова група – деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
• 2-ра възрастова група – ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ:
Децата следва да подготвят рисунка на тема „Защо да хапвам плод, мляко и мед“ и да изпратят сканирано копие на имейл konkurs@dfz.bg или по пощата (по куриер) на адрес София 1618, “Цар Борис III” 136 за конкурса „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. За рисуване да бъдат използвани моливи, пастели,флумастери, темперни или акварелни бои, размер на рисунката А4. Ще се приемат и дигитални рисунки – нарисувани и сканирани, както и създадени на таблет или компютър.
Рисунките, които ще се изпращат по електронен път на имейла (konkurs@dfz.bg), трябва да бъдат с размер 4 Mb и да са снимани с фотоапарат или цветен скенер.
В един имейл могат да се изпращат не повече от 4 рисунки (до 13 Mb).

Конкурсът се огласява чрез: Официалния сайт на ДФ И Чрез медиите;

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
• Участниците изпращат рисунка по конкурсната задача за съответната възрастова група. Всяка рисунка трябва да е придружена с трите имена на участника, учебно заведение, адрес и телефон за връзка.
• Рисунки се приемат от 19 до 30 октомври включително.
• Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември.

НАГРАДИ:
• Награда за най-добрата рисунка в 1-възрастова група – таблет;
• Награда за най-добрата рисунка в 2-възрастова група – таблет;
• Трета поощрителна награда – таблет;

Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ – РА за 2021 г.
С участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна.
Подробности за условията за участие и критериите за подбор, може да намерите в прикачения файл ДЕТСКИ_КОНКУРС_УСЛОВИЯ

preview_c9a13179bed987db044498a5f6eb0237_collage22

——————————————————————————————————————————-

Спортен проект „Заедно с децата, играем в планината“
За поредна година, ДГ№116 „Мусала“ организира поредица от спортни предизвикателства за децата от детската градина, като част от реализацията на спортен проект по Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община. Проектът се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта“
При спазване на всички противоепидемични мерки, децата и учители от всяка група и сграда сътвориха свой незабравим спортен празник, а треньорите от „Мачирски спорт“, пренесоха част от алпийските способи за катерене в дворните пространства на детската градина.
Нашата основна цел е популяризиране движението сред природата и спорта на открито, като средство за възпитание и възможност за подобряване на тяхното здраве, физическо развитие и дееспособност.
Спортен празник по групи
—————————————————————————————————————————–

План за работа в ДГ№ 116 „Мусала“ в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на Covid-19

Уважаеми родители,

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната апелираме към вас за отговорно здравно и социално поведение и съпричастност по отношение спазване на мерките не само в детската градита, но и извън нея, за да запазим децата по-дълго време заедно.
Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.
План за работа в условия на COVID19 ДГ116

——————————————————————————————————–

Възможност за деца от всички възрастови групи, да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование.

В условията на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18б от Наредба № 5 от 2016г. за предучилищното образование.

Документите и правилата за включване в самостоятелна организация на предучилищното образование, можете да видите тук.
1_Pravila_DG_2019_2020-1

3_Zayavlenie_priem_samostoyatela_organizacia_vzaimodeistvie_DG

4_Deklaracia_chl5_ZPUO

5_Deklaracia_chl18_al3_t3_Naredba5

————————————————————————————————————————————————————————————————-

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДЕТЕ
Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.
В отделни случаи децата, за които предучилищното образование е задължително, но присъствието им е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19), родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.
В прикачените файлове, можете да откриете необходимите за това документи.
3_Zayavlenie_priem_samostoyatela_organizacia_vzaimodeistvie_DG

4_Deklaracia_chl5_ZPUO

5_Deklaracia_chl18_al3_t3_Naredba5-1

1_Pravila_DG_2019_2020-1

—————————————————————————————————————————————————————————-

Започна строежа на новата сграда към детската градина

Уважаеми родители,
С вълнение и гордост ви съобщаваме, че днес, 19.09.2020г., с разрушаването на старата сграда на бул. “Пушкин” № 2, започна дълго чаканият строеж на нова сграда към детската градина.
Ние не можем да не изпитваме лека носталгия по изминалите години, в които тази къща бе изпълнена с детски смях, топлина и много любов към децата, но едновременно с това чувстваме вълнение и гордост, че ще бъдем свидетели на всеки етап от изграждането на нов дом за нашите деца – отговарящ на нуждите на нашето общество от повече места в детските градини, дом с нова визия, променящ облика на нашия квартал.
Благодарим на районната администрация и на екипа на Столична община, за усилията, които положиха да се сбъдне нашата мечта и нека пожелаем на строителите спорна и ползотворна работа!
119486088_2821565821455798_2838383912914654974_o

https://stolica.bg/raion-vitosha/sled-50-godini-razshiryavat-detskata-gradina-v-pavlovo-parva-kopka-za-nova-sgrada-snimki-video

——————————————————————————————————————————————————————————————————

2020-09-16-DOD 116 DG – Обява за ДОД Народни танци
2020-09-16-DOD 116 DG – Обява за спортни и модерни танци

————————————————————————————————————————————————-

Уважаеми граждани и родители,

До приключване на извънредното положение, подаване и получаване на документи (служебни бележки, удостоверения и др.), ще се извършва по електронен път, на: е_mail: odz116@abv.bg, при спазване разпоредбите на Регламент 2016/679, ЗЗЛД.

Освен чрез електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com, детската градина създава и допълнителни канали за комуникация между родители и педагогическите екипи на всяка от групите, за предаване на своевременна информация при промяна на обстоятелствата и обратна връзка при необходимост.

———————————————————————————————————————————————————————-

Уважаеми родители,
Както знаете, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 у нас, се преустановиха посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Независимо от затварянето на детската градина, предоставеният за контакти телефон тел: 02 855-00-47 е активен(пренасочен) и в рамките на работния ден, ще продължи да дава възможност за връзка с директора при възникнали въпроси.
Подаване и получаване на документи ще се извършва по електронен път, на:
– е_mail: odz116@abv.bg
– електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com

—————————————————————————————————————————————————————-

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУС COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с разпространението на COVID 19, в ДГ№116 “Мусала”, са предприети мерки за недопускане и ограничаване разпространението на вируса на територията на детската градина:
1. Засилва се режима на дезинфекция, като откритите повърхности се почистват 3-4 пъти дневно и се следят микроклиматичните фактори на средата, в съответствие с наредбите.
2. Следи се за спазване на добра лична хигиена от персонала и регулярното измиване на ръце от децата с миещи препарати преди хранене и след използване на тоалетна, и при всяка потенциална възможност на замърсяване – игра на открито, допълнително провеждане на занимания и др.
3. Контролира се използването на индивидуални/еднократни кърпи и чаши, като се регистрира в дневник дезинфекцията на приборите за хранене след всяка употреба. Термодезинфекцията на спално бельо, се извършва само от специализирана фирма изпълнител на тази дейност, съгласно сключен договор.
4. Засилва се пропускателния режим за достъп на външни лица в детската градина, като медицинските сестри, съвместно с учителите да осъществяват засилен филтър. Ограничава се достъпът на външни лица до входа на сградите!
5. По преценка на медицинските сестри, деца с признаци на вирусно заболяване няма да се допускат, независимо от представяне на медицинска бележка, че са здрави! Заболелите лица от персонала няма да се допускат на работа.
6. До края на учебното време за уч.2019/2020г. се преустановят всички мероприятия с деца, както и организираното им извеждане на места, където има струпване на хора.
7. Деца и техните родители, за които е известно, че са се завърнали от държава със заразена зона, ще се допускат в детската градина, след изтичане на 14 дневна карантина.
8. При връщане на дете, издадено със симптоми на разболяване, както и след боледуване, децата се приемат както и досега само с бележка от личния лекар, удостоверяваща, че то е здраво и може да посещава детска градина.
Призовавам всички родители към стриктно спазване на мерките и проява на лична отговорност както към своето здраве, така и на всички останали!
П. Андреева – Директор на ДГ№116 “Мусала”
Заповед кмет

—————————————————————————————————————————————————————-
ДГ№116“Мусала“ е и сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП “Витоша”. Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткриваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.


ПОКАНА

Към родителите, излъчени на родителските срещи като представители от всички възрастови групи за участие в събрание за избор на нов Обществен съвет към ДГ№116 „Мусала“

—————————————————————————————————————————–

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним ви да присъствате на общо събрание за избор на нов обществен съвет към ДГ№116 „МУСАЛА“, което ще се състои на 12.11.2019г./ВТОРНИК/ от 18:00 часа в Централата на ул. „Мусала“ № 7 при следния дневен ред:
1. Представяне на същността и работа на Обществения съвет.
2. Избор на членовете на Обществения съвет
3. Избор на резервни членове на Обществения съвет.
4. Разни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:
✓ подпомагане развитието на детската градина и училището;
✓ граждански контрол на управлението на детската градина и училището.
Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана в прикачения файл – Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Правилник
Директор П. Андреева

Важна промяна при отсъствия на деца от Подготвителните групи(5 и 6 год.) през учебната година

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че от началото на новата учебна година влизат в сила измененията в Закона за семейните помощи за деца. На основание Чл.7, ал.11 т.2 и ал.12 от Закона, при повече от три неизвинени отсъствия за месеца, детските надбавки за деца от III ПГ и IV ПГ ще бъдат спирани за една година!

Напомняме, че децата от ПГ имат право на 10 дни отсъствие по уважителни причини, само с предварително подадено заявление заведено във входящия дневник на детската градина. Можете да заявявате отсъствие чрез електронния дневник до 9,00ч.на деня за който се отнася или на хартиен носител в деловодството на ул. „Мусала“No 7.
Отсъствията с медицинска бележка се извиняват, само когато е представена най-късно до 09:00 ч. на последния ден от месеца, за който се отнася!

Важно!!! Уточнение към медицинските документи на децата след лятна ваканция

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с многобройните запитвания за медицинските документи при завръщане след лятна ваканция, отново уточняваме, че промяната в изискванията касае само представянето на актуализирани данни от личните лекари за имунизационния статус на децата. Както и досега, в началото на всяка учебна година, децата се приемат със
– здравно-профилактична карта;
– медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни);
– еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца).
(Ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни, се представя и еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии!)

Новото изискване е свързано с писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. и на основание влязла в сила на Наредба №6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система(ДВбр.56/16.07.2019 г.). При приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) и нанесен имунизационен статус. Медицинските сестри в детската градина ще приемат за редовно попълнени здравно-профилактичните карти на децата и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите!

С писмо изх. № 7-235 / 22.08.2019г. на Директора на СРЗИ, са дадени указания на учебни и детски заведение и на ОПЛ за начините на предоставяне на исканата информация. Може да бъде предоставена във вариант и носител удобен за личния лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на общопрактикуващите лекари направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, детската градина следва да уведоми районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.
Повече информация можете да намерите в прикачените файлове

Pismo_IM status_Barbalov_Kastreva_DZ_UZ (1)

3a999c6995a7e4f0c1ee7e7c94459dd4

За новоприетите деца се изисква:
Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година – попълнена според горепосочените изисквания!
Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.

Важно! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.

Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 02.09.2019г. в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
– За деца, приети в Първа и яслена група – сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
– за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин” и бул. „Бъкстон“ Бл.45 – – м.с. Шаханова 02 /856-29-59;

————————————————————————————————————————————

Спортен празник за деца и родители в ПП “Витоша”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За поредна година, ДГ№116 „Мусала“ организира спортен празник за децата и техните семейства на 08.06.2019г. /събота/ от 10,00ч. до 12.00ч. в ПП „Витоша“, местност „Офелии“, под наслов „На Витоша с мама и татко ела, за спорт и весела игра”
Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”.
За децата отново ще бъдат организирани разнообразни спортни дейности, а тази година ще включим и нови състезания за деца и родители. Разбира се, на нашия празник всяко дете ще бъде победител и ще получи награда.

Програма на празника
– 09.45ч. – 10,00 ч. – регистрация и получаване на талон за участие с описание на игрите.
– 10,00ч. – начало на спортните дейности, които започват едновременно в четири центъра за спортни занимания;
– Парадът на хвърчилата е най-очакван от децата. Затова, не забравяйте да осигурите хвърчило на своето дете!
Във всички дейности ще се включат професионалистите от „Мачирски спорт“, които ще помагат на децата и ще ги запознаят със специфичните особености на конкретния спорт.
Правила за безопасен престой!
Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи при организирането на нашето мероприятие са: опазване здравето и живота на участниците и недопускане на крайни екстремни ситуации. Затова е необходимо деца и родители да спазват правилата за безопасност в планината и поведение за опазване на природата:
– Да не се паркира на тревните площи, а само на обособени за тази цел места; да не се допуска паленето на огън и не се уврежда растителността и след приключване на мероприятието, да се съберат отпадъците.
– Децата да са клинично здрави, да не са в контакт със заразно болни и състоянието им да позволява престой на открито. Времето в планината е променливо, затова екипирайте децата си с подходящи за сезона и планината дрехи и затворени обувки. Не забравяйте и шапка за глава, независимо от прогнозата за времето. Осигуряването на храна и вода е ангажимент на родителите.

poster2019

ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА ДГ№116”МУСАЛА”,
КОЯТО СЕ НАМИРА НА УЛ. „МУСАЛА”№7.

Понеделник до петък от 9.00ч.– 11.30ч. и от 14.40ч. до 17.00ч.
Срок за записване първо класиране – 23.05.2019г.
Телефон за допълнителна информация: 02 855-00-47
Важно! С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградите на ДГ№116“Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в сградите на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят посещенията за записване на тел: 02/855-00-47

ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТСТВАЩИ, ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТАТ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ВАЛИДНОСТ НА КРИТЕРИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО И
ОПИСАНИ ПОДРОБНО В РАЗДЕЛ „РЪКОВОДСТВО” НА ИСОДЗ!
ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ТОЧНО ПОСОЧЕНИТЕ, С УКАЗНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ РОДИТЕЛЯТ /НАСТОЙНИКЪТ/ НА КЛАСИРАНО ДЕТЕ Е ИЗПОЛЗВАЛ КРИТЕРИИ, КОИТО СА ДАЛИ ПРЕДИМСТВО НА ДЕТЕТО И ЗА КОИТО НЕ ПРЕДСТАВИ СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ, ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТКАЗАНО!

————————————————————————————————————————————-

Отличие за детската градина

ДГ№116“Мусала“ е сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“
Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата. Обещаваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрием възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.
Надяваме се, че нашето планинско приключение ще добави още една малка крачка към един нов модел на здравословен начин на живот, базиран на двигателна активност и любов към природата.

https://www.sofia.bg/en/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/id/3668354

43788588_942526349273754_650165320270479360_n
Грамота

Начини на подаване на документи по административни въпроси

Уважаеми родители,
Във връзка със започването на новата учебна година, ви уведомяваме, че всички документи, свързани с административни въпроси, се подават и приемат само в деловодството на ДГ№116»Мусала», в Централата на ул. «Мусала» №7.
Отсъствия по домашни причини, се извиняват само:
 при предварително подадено заявление в деловодството в централната сграда на ул. «Мусала» № 7 вписано във входящия дневник на детската градина!
 заявено директно през електронния дневник https://www.kiddodiary.com (за удобство има и мобилна версия).
Заявленията за отсъствие за същия ден се приемат до 9,00ч., преди приключване на калкулацията в електронния дневник за деня.
Учителите не приемат заявления за отсъствие по домашни причини и други документи!

poster32x47_150grGlanc_7br

СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В ПП “ВИТОША”

За втора поредна година, ДГ№116“Мусала“ организира спортен празник на 02.06.2018г. от 10,00ч. до 12.00ч. за децата и техните семейства в парк „Витоша“, местност „Офелии“ под наслов „Хей, Витоша здравей! Спортувай и се смей!“. Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”. За децата отново ще бъдат организирани разнообразни спортни дейности. Нашата основна цел е всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрием възможностите които предлага планината за активен и здравословен начин на живот и за съвместни дейности на открито.
На нашия празник всяко дете е победител и ще получи награда. За всяко включване в спортна игра получавате стикер, който трябва да залепите на получения при регистрацията талон и при събрани най-малко четири стикера, получавате награда – значка. Допълнителна награда ще получат всички, които се включат в играта с пускане на хвръчила(осигурени от вас).

Програма на празника

Всички участници трябва да бъдат на място най-малко 15 минути преди началото на спортните занимания(10,00ч.), за да успеят да получат своите талони за участие.
 Автобусът , който ще вози записалите се да ползват превоз от детската градина тръгва в 8,30ч. от сградата на бул. „Пушкин“ №2 . Връщането е в 12,30ч. от паркинга на „Офелии”;
 от 09.40ч. – 10,00 ч. – регистрация и получаване на талон за участие с описание на игрите .
 10,00ч. – начало на спортните дейности, които започват едновременно в пет центъра за спортни занимания.
 И отново ще организираме пускане на хвърчила с мама и татко, за да бъде незабравим празника… Във всички дейности ще се включат професионалистите от „Мачирски спорт“, които ще помагат на децата и ще ги запознаят със специфичните особености на конкретния спорт.

Правила за безопасен престой!
Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи при организирането на нашето мероприятие са: опазване здравето и живота на участниците и недопускане на крайни екстремни ситуации. Затова е необходимо деца и родители да спазват правилата за безопасност в планината и поведение за опазване на природата:
 Да не се паркира на тревните площи, а само на обособени за тази цел места; да не се допуска паленето на огън и не се уврежда растителността и след приключване на мероприятието, да се съберат отпадъците.
 Децата да са клинично здрави, да не са в контакт със заразно болни и състоянието им да позволява престой на открито. Времето в планината е променливо, затова екипирайте децата си с подходящи за сезона и планината дрехи и ботушки. Не забравяйте и шапка за глава, независимо от прогнозата за времето. Осигуряването на храна и вода е ангажимент на родителите.

Очакваме ви!


СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с обществения дебат, започнат по повод отразените в медиите случаи на насилие в детски градини, с оглед съхраняването на общественото доверие в морала и професионализма на българския учител, педагогическата колегия на ДГ № 116 «Мусала» излиза със следното становище:
Екипът на Детска градина № 116 «Мусала» категорично се обединява около една единствена цел «Не на насилието в образователната система»! Ние вярваме, че щастливото дете е резултат от успешното партниране между всички участници в образователно-възпитателния процес! Нашата комуникация с родителите се гради на основата на партньорски диалог, на взаимно уважение, на доверие в морала и професионализма на работещите в образователната институция!
Ние нямаме какво да крием! Ние работим честно, достойно и с любов към нашите малки възпитаници. Монтирането на вътрешно видеонаблюдение с нищо няма да повлияе в позитивен план на нашата ежедневна професионална дейност. Въпреки това педагогическата колегия излиза със становище, че не възразява да бъде изградено видеонаблюдение в помещенията на ДГ№116 „Мусала“, при постигнат пълен консенсус между всички страни – служители, родители, Обществен съвет, Настоятелство и спазване на законовите разпоредби.
На извънреден Педагогически съвет, проведен на 19.02 2018г. в отговор на писмо с изх. № СОА18-ВК08-2085 /14.02.3018г. на Кмета на Столична община, се взе следното решение:
1. Да бъде организирана открита и поименна анкета с цел проучване на мнението на всички родители за изграждане на вътрешно видеонаблюдение в помещенията, където се отглеждат, обучават, възпитават и социализират нашите деца. Анкетата ще може да получите от учителките по групи или да попълните в електронен вариант, като посетите следния адрес: http://goo.gl/forms/J8466ybWL86vWPuD3

2. До 26-ти февруари 2018г. да бъдат обобщени събраните резултати за съгласие/несъгласие, както и въпросите от анкетите и да бъде организирано и проведено работно заседание на Обществения съвет и Настоятелство към ДГ № 116 «Мусала»;
След обобщаване на резултатите при постигане на пълен консенсус между всички заинтересовани страни: служители, родители, Обществен съвет и Настоятелство, могат да бъдат предприети последващи мерки за или против изграждане на вътрешно видеонаблюдение, като попълването на Декларация за информирано съгласие/несъгласие за монтиране на камери в помещенията на детската градина е задължително от всички служители и родители в детската градина! ( чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни ДВ. бр.15 от 15.02.2013г.)

Предвид осигуряване на висока степен на Вашата информираност и при спазване на законовите изисквания изясняваме, че:
– Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис на данните. По смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, “обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.
– Тайното използване на записващи и подслушвателни устройства без знанието на учителите и без изричното съгласие на родителите на всички деца в групата е незаконосъобразно и се разглежда с цялата тежест на закона като нарушение на:
Конституцията на Република България: чл. 32. ал. (2). Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
Конвенция за правата на детето, чл.16 1. Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция, нито на незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация.
GDPR (General Data Protection Regulation) Регламент, приет от Европейския съюз, разпореждащ нови правила за защита на личните данни.

При постигане на пълен консенсус за изграждане на видеонаблюдение е важно да сте информирани, че:
1. Системата ще се управлява от директора на детската градина или упълномощено от него лице без да е възможно он-лайн наблюдение;
2. При наличие на предпоставка, застрашаваща безопасността на деца и възрастни, извършено нарушение на обществения ред и други, право на достъп до данните ще имат директора на заведението, упълномощено от него лице, служители на правозащитните органи, както и лицата фигуриращи на тези записи, в частта която се отнася до тях;
3. Поставянето на камери ще се осъществява в сградата на детската градина, с изключение на спални и санитарни помещения;
4. Записите ще бъдат съхранявани в рамките на определен период и при необходимост същите ще бъдат използвани от оторизираните органи.
Бланки за информирано съгласие, можете да свалите от тук: Информирано съгласие родители

Безплатно силанизиране на първите постоянни молари на деца до 8годишна възраст
Министерският съвет на Република България, респективно МЗ и МОН, стартира за поредна година безплатно покриване със силанти на първите постоянни молари на децата до навършена 8-годишна възраст.
Това силанизиране предотвратява напълно най-уязвимото съзъбие от кариес и е безценно за подрастващите. Наша обща отговорност е тези осигурени от държавата мерки за децата да бъдат разгласени максимално и да постигнем максимален резултат – безплатно предпазени детски зъбки. В този дух е и Писмо № 9105-293 / 14.09.2017 г. на Зам.министъра на образованието и науката Таня Михайлова.
Силанизирането е безплатно организирано само до 20 НОЕМВРИ, 2017 г.
Родителите следва да се обърнат за справки и да заявят желание за силанизиране на Национален безплатен телефон – 080014546 или на тел.0293559355.
Също така родителите би следвало да попълнят предварително, ако имате възможност да го предоставите, и приложеното Информирано съгласие, ако не – то ще им бъде предоставено от съответния зъболекар.
От екипа на Националната програма за профилактика на орални заболявания на децата
МС на РБългария.

Спортен проект

ПОКАНА
Проект на ДГ№116 „Мусала“ „Хей, Витоша здравей! Спортувай и се смей!“
На 17.09.2017г. в местността “Офелии” на Витоша, ще се проведе спортният празник за деца и родители под надслов „Хей, Витоша здравей! Спортувай и се смей!“ Празникът е част от дейностите по изпълнение на проект финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта- 2018 година”.

Уважаеми родители,

Предстои ви истинско приключение, преминавайки с децата през различни спортни предизвикателства. На нашия празник всяко дете ще бъде победител и ще получи награда. За всяко участие ще получавате стикер, който трябва да залепите на получения при регистрацията талон и ако съберете най-малко четири стикера, получавате награда.
Има и още! Допълнителна награда ще получат всички, които се включат в играта с пускане на хвръчила(осигурени от вас).

Програма на празника
Всички участници трябва да бъдат на място най-малко 15 минути преди началото на спортните занимания(10,00ч.), за да успеят да получат своите талони за участие.
 Автобусът, който ще вози записалите се да ползват превоз от детската градина тръгва в 9,00ч. от сградата на бул. „Пушкин“ №2. Връщането е в 12,30ч. от паркинга на „Офелии”;
 от 09.40ч. – 10,00ч. – регистрация и получаване на талон за участие;
 в 10,00ч. – начало на спортните дейности, които започват едновременно в пет центъра за спортни занимания:
– катерене по алпийска стена;
– преодоляване на въжени препятствия – слак лента;
– стрелба с лък;
– забавни спортни игри със Смехурко
– ориентиране – участниците(мама, татко и дете) ще трябва да открият мястото, предназначено за спускане на децата с въжено тролейче.
 И най-важното – „Парад на хвърчилата“ – пускане на хвърчила с мама и татко, за да бъде незабравим празника…

Във всички дейности ще се включат професионалистите от „Мачирски спорт“, които ще помагат на децата и ще ги запознаят със специфичните особености на конкретния спорт.

Правила за безопасен престой!
Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи при организирането на нашето мероприятие са: опазване здравето и живота на участниците и недопускане на крайни екстремни ситуации. Затова е необходимо деца и родители да спазват правилата за безопасност в планината и поведение за опазване на природата:
 Да не се паркира на тревните площи, а само на обособени за тази цел места;
 да не се допуска паленето на огън и не се уврежда растителността и след приключване на мероприятието, да се съберат отпадъците. За целта, е осигурено сметоизвозване и торби за отпадък за участниците.
 Децата да са клинично здрави, да не са в контакт със заразно болни и състоянието им да позволява престой на открито. Времето в планината е променливо, затова екипирайте децата си с подходящи за сезона и планината дрехи и високи затворени обувки. Не забравяйте и шапка за глава, независимо от прогнозата за времето. Осигуряването на храна и вода е ангажимент на родителите.

Хей, Витоша здравей!

На вниманието на родителите, получаващи детски добавки
Уважаеми родители,
По повод възникнали въпроси за издаване на удостоверения за Агенцията за социално подпомагане, уведомяваме родителите, които кандидатстват за получаване на детски добавки, че във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца(ДВ, бр.34/28.04.2017г.), се отменя изискването детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки, като:
 информацията за записаните деца се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН, като ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
 в случаите на преместване на дете по време на учебната година( 15.09 до 31.05), детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.

За отсъствията на децата през учебната година