Прием и документи за записване

Модел за адаптация

Декларация запознаване Правилник дейността

Декларация за информираност лични данни
Декларация за достоверност на данните

Информирано съгласие за видеонаблюдение

Д Е К Л А Р А Ц И Я ясла
Декларация-взимане

КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ЧРЕЗ ИСОДЗ ПГУ и І клас

Подаването на документи за записване на класираните деца, се извършва само в сградата на ул.“Симеон Радев“№73а (под резиденция „Бояна“), от понеделник до петък между 9,30ч. -12,00ч. И 14,00ч. – 16,30ч., след предварително договаряне на тел: 02/855-00-47, и/или gsm: 0879209516 . Носенето на лични предпазни средства е задължително!

Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ ! Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

—————————————————————————————————————————————————————————

Необходими документи за новопостъпващи:

Внимание! Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, са възможни промени в изискването към медицинските документи и в този случай, детската градина се ангажира своевременно да уведоми родителите.

При приема на децата от м. Септември, всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи, следва да предоставят попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с имунизационен статус ( приемат се и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите). Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни!
– Оригинал на здравно-профилактична карта с имунизационен статус на детето, попълнена от личния лекар – представя се в началото на всяка учебна година и отговаряща на посочените по-горе изисквания;
– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
– За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а вместо тях представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет работни дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.

Важно! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.
Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 07.09.2020г. в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
– За деца, приети в сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
– за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин”- м.с. Шаханова 02 /856-29-59;
– за деца приети в Централа и на бул. „Бъкстон“ Бл.45 – м.с. Иванова – 02/ 855-00-47