Предварителни обявления

Обява за провеждане на конкурс за Допълнителни образователни дейности в детската градина за уч. 2019/2020г.
DOD 116 DG

Протокол ДОД

Заповед изпълнители ДОД