Друга полезна информация

Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа: София-град – 0877 183 133

При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, търсещи или получили международна или временна закрила, може да получите на телефони:

+359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык)
+359 886 0254 74 – Вера Влахова (English language)
+359 886 0242 75 – Събка Попова (Български език)
+359 886 0367 34 – Станислав Георгиев (Български език)
+359 886 0219 16 – Димитрия Георгиева (Български език)
+359 886 0600 54 – Иван Йовчев (Български език)
Повече информация , може да получите тук:

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

——————————————————————————————————————————

Полезни връзки :

МОН

ИСОДЗ

116111
https://www.116111.bg/

Административни услуги, предлагани от детската градина

По повод възникнали въпроси за издаване на удостоверения за Агенцията за социално подпомагане, уведомяваме родителите, които кандидатстват за получаване на детски добавки, че във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца(ДВ, бр.34/28.04.2017г.), изискването детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки е отменено, като:
 информацията за записаните деца се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН, като ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
 в случаите на преместване на дете по време на учебната година( 15.09 до 31.05), детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 1 – Карта на услугите

Връзка към нормативните документи, касаещи дейността на детската градина

https://www.mon.bg/bg/7