Отчет бюджети

Отчет 2023
116-3

116-2

116
116 1
Prosrochia_2023_Mnt_Mun-116dg

116-21

116-31
BLANKA2023-116(2)
Отчет първо тримесечие 2023
отчет извънбюджетни сметки
Prosrochia_2022_Mnt_Mun-116(15)
Отчет бюджет 2022
Отчет м 09

116-2
Отчет м Юни 2022г.
Отчет м 06

2 116

начален бюджет 2022г.

уточнен бюджет 22

Отчет първо тримесечие 2022г.
отчет 116 първо трим

Отчет извънбюджетни
Бюджет 2022

Отчет четвърто тримесечие
Отчет към 31 12 2021

116ksf

Отчет трето тримесечие 2021
Отчет трето трим 2021

Отчет трето трим 2021 2

Отчет второ тримесечие
116

116-2
Prosrochia_2020_Mnt_Mun-116(1)

Отчет първо тримесечие 2021г.
116

116-2

Уточнен бюджет 2021г.
уточнен бюджет 2021

Отчет четвърто тримесечие 2020г.
116

116-2

Отчет трето трим 1

Отчет трето трим 2

Отчет второ трим 1

Отчет второ трим 2

Отчет пъво трим 1

Отчет първо трим 2
уточнен бюджет 2020

Отчет четвърто тримесечие
Отчет бюджет 2019
116 DG
116

Отчет трето тримесечие 2019
Отчет второ трим 2019
отчет първо трим2019
Бюджет 2019 уточнен

Отчет 2018г.
Отчет 2018

Отчет трето тримесечие 2018
Отчет трето трим
Отчет второ тримесечие
Отчет 2 тримесечие
Отчет първо тримесечие 2018г.
отчет първо трим
Бюджет 2018
Бюджет 2018 уточн
Бюджет 2018
Отчет четвърто тримесечие
Отчет 2017
Отчет трето тримесечие
Отчет бюджет 09 2017
Отчет второ тримесечие 2017г.
IMG_20170710_0009
IMG_20170710_0058

Отчет бюджет първо тримесечие 2017
Утвърден бюджет 2017

Бюджет 2017

Отчет бюджет 2016

PHO_20161011_0030

Отчет първо шестмесечие – 2016 г.

Отчет трето тримесечие 2016

Бюджет 2016 г.

ОДЗ 116 – отчет – 2015 г.

Отчет трето тримесечие 2015

Справка плащания към 31.12.2015

Справка плащания към 31.11.2015

Финансов отчет – Бюджет – отчет първо полугодие

Финансов отчет – I тримесечие 2015

Бюджет 2015

Финансов отчет – 2014 година

Финансов отчет – ІII тримесечие 2014

Финансов отчет – ІI тримесечие 2014

Финансов отчет – І тримесечие 2014

Бюджет 2014 г.