Материална база

От началото на учебната 2022г. отвори врати най-новата сграда към детската градина, на бул. “Пушкин” № 2, с четири градински и една яслена група. Новопостроената сграда е изградена с достъпна физическа среда, отговаряща на всички нормативни изисквания и отлични условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата. Има просторни занимални със спални и физкултурен салон. Обособени са четири площадки за градинските групи, открита спортна площадка за игри на трева, както и една площадка за яслена група, разположена непосредствено до помещението на децата. В сградата е монтирано видеонаблюдение – външно и вътрешно, а занималните ще бъдат оборудвани с всички технически средства, необходими за провеждане на качествено предучилищно образование.
Четирите градински и една яслена група, са разпределени, както следва:
– Яслена група, набор 2021г.
– Първа група, набор 2019г.
– Втора група, набор 2018г.
– Две трети групи, набор 2017г.
Сграда „Гърдова глада“, се намира на ул. „Симеон Радев“ № 73а. Построена е през 2014г. с достъпна физическа среда, в която са създадени много добри условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата. Разполага със занимални за две градински и една яслена група. Има физкултурен салон и дворно място с обособени три площадки за ползване от децата.
Възрастовото разпределение на групите е следното:
– Четвърта възрастова група ”Пчеличка Мая”- набор 2016г.
– Втора възрастова група” Шарена дъга” – набор 2018г.
– Яслена група „Гъбарко” – набор 2020г.

Към настоящия момент детската градина ползва и един апартамент, разположен на първия етаж на жилищен блок, на бул. „Бъкстон“ 45. Помещава се само една група – “Слънце”, която за учебната 2022/2023г. ще бъде Първа възрастова група, родени 2019г.Осигурени са условия за отглеждане, възпитание и обучение на една възрастова група. Не разполага със собствено дворно пространство, като за извеждане на открито се ползва голяма тераса.
Продължава и строежа на мястото на централата на ул. “Мусала”№7, като свободните места ще бъдат обявени през м. Март 2022г

За всяка от сградите е обособена отделна страница в ИСОДЗ, като се кандидатства за всяка група поотделно.