Материална база

От началото на учебната 2020г. започна строежа на новата сграда към детската градина, на бул. “Пушкин” № 2,а през 2021г. започна строж и на мястото на централата на ул. “Мусала”№7. След приключване и на двата строежа, детската градина ще разполага с място за прием на допълнителни яслени и градински групи. Създадена е временна организация на работа, до приключване на строежите, децата от горепосочените сгради, са пренасочени към апартаменти, до приключването на строежите. Ползват се три апартамента и сграда „Гърдова глава“. За всяка от тях е обособена отделна страница в ИСОДЗ, като се кандидатства за всяка група поотделно.
Сграда „Гърдова глада“, се намира на ул. „Симеон Радев“ № 73а. Построена е през 2014г. с достъпна физическа среда, в която са създадени много добри условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата. Разполага със занимални за две градински и една яслена група. Има физкултурен салон, който към настоящия момент, е предоставен временно за ползване от децата от Четвърта група, преместени от сграда „Пушкин“ до построяването и. В двора са обособени три площадки за ползване от децата.
Апартаментите са разположени на първия етаж на жилищни блокове в ж.к. „Бъкстон“ Бл.25, ул. „Вихрен“ Бл.39а и бул. „Бъкстон“ 45. Всеки от тях разполага с помещение за игра, спалня и санитарни помещения. Осигурени са условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата от различните възрастови групи. Не разполагат с двор и за извеждане навън ползват междублоково пространство.
Възрастово разпределение на групите по сгради, за уч. 2022/2023г., ще бъде следното:
1. Новопостроена сграда на бул. “Пушкин” № 2
Новопостроената сграда е изградена с достъпна физическа среда, отговаряща на всички нормативни изисквания и отлични условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата. Ще разполага с просторни занимални със спални и физкултурен салон. В двора ще бъдат обособени четири площадки за градинските групи, открита спортна площадка за игри на трева, както и една площадка за яслена група, разположена непосредствено до помещението на децата. В сградата е монтирано видеонаблюдение – външно и вътрешно, а занималните ще бъдат оборудвани с всички технически средства, необходими за провеждане на качествено предучилищно образование.

Ще бъдат обособени 4 градински и една яслена група, разпределени, както следва:
– Яслена група, набор 2021г. Свободните места ще бъдат обявени по график на страницата на ИСОДЗ ПГУ и I клас
– Първа група, набор 2019г. Важно! Групата се сформира от децата, посещавали яслена група в сграда “Гърдова глава” и новокласирани деца на предстоящия прием за уч. 2022/2023г.
– Втора група, набор 2018г. – децата се прехвърлят от апартамент на ул. “Вихрен” Бл.39а
– Трета група, набор 2017г. – с прехвърляне от апартамент Бл.25
На вниманието на родителите на деца набор 2017г.! В сградата на бул. “Пушкин” ще бъде сформирана още една Трета възрастова група – набор 2017г.
Важно! Постъпването на новокласираните деца, ще се осъществи след въвеждане в експлоатация на сградата!
2. Сграда “Гърдова глава” -на ул. „Симеон Радев”№73А
– Четвърта възрастова група ”Пчеличка Мая”- набор 2016г.
– Втора възрастова група” Шарена дъга” – набор 2018г.
– Яслена група „Гъбарко” – набор 2020г. Децата, родени 2019г., които досега са посещавали яслената група, ще бъдат пренасочени от м. Септември2022г. към новосформирана Първа група в сграда “Пушкин”
3. В жилищен блок на бул. “Братя Бъкстон”Бл. 45 се помещава само една група – “Слънце”, която за учебната 2022/2023г. ще бъде Първа възрастова група, родени 2019г.