Е-документи по поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.