Допълнителни образователни дейности

Видовете допълнителни образователни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет и се предоставят за избор от родителите. След заявено желание детската градина обявява конкурс по документи за извършване на ДОД.

Обява ДОД танци

Обява ДОД изкуствознание

Обява ДОД Двигателна дейност

Ежегодно се организират и други допълнителни форми като ски-училище, зелено училище, екскурзии

Обява ДОД Английски език ДГ116 Мусала