Допълнителни образователни дейности

Видовете допълнителни образователни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет и се предоставят за избор от родителите. Изпълнителите, които осъществяват ДОД се избират чрез конкурс. Конкурсите се провеждат поотделно за всяка една от дейностите. При заявено желание от родителите, детската градина организира допълнителни образователни дейности по:

1. Приложни изкуства – изпълнител Академия “Том и Джери”- заниманията се провеждат два пъти седмично.
2. Народни танци и спортни и модерни танци – изпълнител КСТ “Танцувай с мен” – заниманията се провеждат два пъти седмично, като за родителите се организират открити занимания и концерти.
3. Английски език – изпълнител Сдружение „Дариен скул академи“ – заниманията се провеждат два пъти седмично, по методики, съобразени със съвременните изисквания, цели и насоки в тази област.
4. Футбол – дейността се възстанови след въвеждане в експлоатация сградата на бул. “Пушкин” № 2. Във всички новопостроени сгради има условия за занимания по футбол – футболен салон, а в двора на “Пушкин”, е обособено място за затревено футболно игрище и пейки към него.

Обява ДОД Английски език ДГ116 Мусала

Ежегодно се организират и други допълнителни форми като ски-училище, зелено училище, екскурзии

Заповед и протокол от проведен конкурс за ДОД по “Спортни и модерни танци” 2020г.
Протокол ДОД СМТ

Заповед ДОД СМТ

Заповед и протокол от проведен конкурс за ДОД по “Народни танци”2020г.
Протокол ДОД НТ 2020
Заповед ДОД НТ