Прием и документи за записване

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА – ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК, В СГРАДАТА НА БУЛ.“АЛ. ПУШКИН“ № 2
от 9,00ч. до 12,00ч. и от 14,30ч.до 16,00ч., след предварително записване на тел: 02/855-00-47, и/или GSM: 0879209516

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За да осигурим оптимално време за записване на всяко дете и да избегнем опашките от чакащи, препоръчваме да запазите час и да направите предварителна консултация на предоставените телефони, за уточняване изискванията към документите на използваните критерии!
Заявлението за записване, както и целия набор от допълнителни документи, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Можете да се запознаете с всеки документ, качен по-долу, а в случай че имате възможност, препоръчваме да ги принтирате и попълните предварително.
Призоваваме ви да не чакате последния ден, тъй като може да нямате време за реакция при евентуално установяване на пропуски.
Напомняме, че ако родителят/настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето, за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!
Основни документи, които се изискват при записване на дете:
– оригинал на удостоверението за раждане на детето;
– документи за самоличност на родителите/настойника (лични карти, карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните;
– други документи, необходими за доказване на заявени критерии, посочени в профила на детето, съгласно Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Напомняме, че служебните бележки за доказване на трудов статус, следва да са издадени след датата на класиране!

ВАЖНО! Отказ от записване от родител, се извършва само чрез писмено заявление, заведено в деловодството на детската градина!

Необходими документи за записване:
Декларация запознаване с Правилника на дейността 2024г
ДЕКЛАРАЦИЯ взимане на дете

Информирано съгласие снимки
Информирано съгласие видеонаблюдение
информация за скрининг
Декларация достоверност на данните

Характеристика на средата

Информационна карта за първа група

Декларация ясла

——————————————————————————————————————————————-

Необходими документи за новопостъпващи:

Внимание! Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, са възможни промени в изискването към медицинските документи и в този случай, детската градина се ангажира своевременно да уведоми родителите.

При приема на децата от м. Септември, всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи, следва да предоставят попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с имунизационен статус ( приемат се и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите). Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни!
– Оригинал на здравно-профилактична карта с имунизационен статус на детето, попълнена от личния лекар – представя се в началото на всяка учебна година и отговаряща на посочените по-горе изисквания;
– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
– За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а вместо тях представят здравния картон от яслата или друго детско заведение(с приложените медицински изследвания), медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет работни дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.

Важно! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.
Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 11.09.2023г. – 07,00ч. до 14,00ч.
– За деца, приети в сграда “Гърдова глава”, на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
– за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин” и Централа на ул. “Мусала”№7- м.с. Шаханова 0884722062
-
Модел-за-адаптация1(4)