Прием и документи за записване

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА – ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК, В СГРАДАТА НА БУЛ.“АЛ. ПУШКИН“ № 2
от 9,00ч. до 12,00ч. и от 14,00ч.до 16,00ч., след предварително записване на тел: 02/855-00-47, и/или GSM: 0879209516

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с големия брой обявени свободни места от различните възрастови групи в сградите на ДГ№116“Мусала“, се очаква над 100 класирани деца, да бъдат записани в рамките на девет работни дни – от 15.05 до 26.05.2023г.
За да осигурим оптимално време за записване на всяко дете и да избегнем опашките от чакащи, препоръчваме да запазите час и да направите предварителна консултация на предоставените телефони, за уточняване изискванията към документите на използваните критерии!
Заявлението за записване, както и целия набор от допълнителни документи, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Можете да се запознаете с всеки документ, качен по-долу, а в случай че имате възможност, препоръчваме да ги принтирате и попълните предварително.
Призоваваме ви да не чакате последния ден, тъй като може да нямате време за реакция при евентуално установяване на пропуски в предоставените бележки.
Напомняме, че ако родителят/настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето, за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!
Основни документи, които се изискват при записване на дете:
– оригинал на удостоверението за раждане на детето;
– документи за самоличност на родителите/настойника (лични карти(оригинал), карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните. При невъзможност за оригинала на втория родителе, може да представите нотариално заверено копие.
– служебни бележки за доказване на трудов статус, издадени след датата на класиране и копие на първа и последна страници от трудова книжка и /или други документи, посочени в профила на детето, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).;

ВАЖНО! Отказ от записване от родител, се извършва само чрез писмено заявление, заведено в деловодството на детската градина!

Необходими документи за записване:
2023г Декларация запознаване с Правилника на дейността
ДЕКЛАРАЦИЯ взимане на дете

Информирано съгласие снимки
Информирано съгласие видеонаблюдение
информация за скрининг
Декларация достоверност на данните

Характеристика на средата

Информационна карта за първа група

Декларация ясла

——————————————————————————————————————————————-

Необходими документи за новопостъпващи:

Внимание! Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, са възможни промени в изискването към медицинските документи и в този случай, детската градина се ангажира своевременно да уведоми родителите.

При приема на децата от м. Септември, всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи, следва да предоставят попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с имунизационен статус ( приемат се и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите). Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни!
– Оригинал на здравно-профилактична карта с имунизационен статус на детето, попълнена от личния лекар – представя се в началото на всяка учебна година и отговаряща на посочените по-горе изисквания;
– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
– За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а вместо тях представят здравния картон от яслата или друго детско заведение(с приложените медицински изследвания), медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет работни дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.

Важно! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.
Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 11.09.2023г. – 07,00ч. до 14,00ч.
– За деца, приети в сграда “Гърдова глава”, на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
– за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин” и Централа на ул. “Мусала”№7- м.с. Шаханова 0884722062
-
Модел-за-адаптация1(4)