Такси за Допълнителни образователни дейности

Уважаеми родители,
От 01.04.2022г. се спира събирането на такси за посещение в детската градина!
Родителите заплащат само такси за Допълнителни образователни дейности(ДОД), които биха избрали(по тяхно желание) за детето си. Начислението на тези такси, се извършва на база брой присъствия в избраната ДОД и се заплаща с генериран код от електронния дневник https://www.kiddodiary.com/ на касите на EasyPay или онлайн с ePay, до 15-то число на месеца, следващ този, за когото се отнася сумата.