График за плащане на такси

В ДГ №116 “Мусала”, родителите заплащат такси само за допълнителни образователни дейности(ДОД), които детето по желание посещава.
Плащането на таксите за избраните допълнителни образователни дейности, се извършва от първо до петнадесето число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Всеки родител, който има регистрация в електронния дневник KIDDO на https://www.kiddodiary.com/ , може да заплати таксата за ДОД през офисите на ИЗИПЕЙ или през системата за електронни плащания еPay.bg. В раздел „Такси“ на електронния дневник, е добавен бутон, чрез който се заявява вида на плащане:
– през Интернет, с регистрирана карта или микросметка на еPay.bg;
– чрез временно генериран код, който родителят записва и продиктува при плащане в касите на EasyPay